eClass Login
媒體及刊物
20180506台灣升學及文化考察團及小學三人籃球錦標賽(公教報)
2018-05-06
20180503陳震夏師生訪台,了解升大情況(文匯報)
2018-05-03
20180415三十周年校慶盆菜宴(公教報)
2018-04-15
20180318家長教師會活動(公教報)
2018-03-18
20180312以華語流行歌曲譜寫學生的生命樂章(香港教育工作者聯會)
2018-03-12
2017-2018學生報
2018-03-07
20180225鄰舍服務日(公教報)
2018-02-25
20180212元朗陳震夏校派水仙迎新春(文匯報)
2018-02-12
20180211小學六人足球賽(公教報)
2018-02-11
20180204中一學生謝師宴(公教報)
2018-02-02